Game 1 - TIRO v CGA ACADEMYGame 2 - TIRO v FC Dallas PremierGame 3 - TIRO v Almaden Mercury NPL